Θερινό Σχολείο «Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Ερευνητικής Καινοτομίας», 9-14 Ιουλίου 2012

Αγαπητή Κυρία/ Αγαπητέ Κύριε,

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.) του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνουν Θερινό Σχολείο με θέμα «Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Ερευνητικής Καινοτομίας» που θα διεξαχθεί 9-14 Ιουλίου 2012, στην Κέρκυρα.

Το θερινό σχολείο έχει ως κύριο στόχο την ανάδειξη της διαδικασίας παραγωγής ολοκληρωμένων καινοτομικών ιδεών/ πρακτικών/ προϊόντων/ υπηρεσιών που προκύπτουν από ερευνητική εργασία μέσω εργαλείων και μεθόδων επιχειρηματικού σχεδιασμού. Θα περιλαμβάνει πέρα από θεωρητικές διαλέξεις, αναλύσεις πραγματικών επιχειρήσεων (case studies), επιχειρηματικά παίγνια, εργαστηριακές ασκήσεις και άλλες ομαδικές δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να εργαστούν σε ερευνητικό επίπεδο και εν τέλει να συνεργαστούν για το σχεδιασμό της δικής τους καινοτομίας. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα οργανωθούν σε ομάδες και θα κληθούν να σχεδιάσουν επιχειρηματικά τη δική τους καινοτομική ιδέα. Οι τρεις καλύτερες ομάδες θα βραβευθούν στο τέλος του θερινού σχολείου.

Το θερινό σχολείο δεν περιλαμβάνει δίδακτρα. Οι συμμετέχοντες θα φιλοξενηθούν δωρεάν στη φοιτητική εστία του Ιονίου Πανεπιστημίου. Θα τους παρέχεται καθημερινά ένα γεύμα δωρεάν.

Ελπίζουμε να συμμετάσχουν στο θερινό σχολείο προπτυχιακοί/ μεταπτυχιακοί φοιτητές από τα ιδρύματα σας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 15/06/2012.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Δ.Α.ΣΤΑ. Ι.Π.
Σταύρος Κάτσιος, Αναπλ. Καθηγητής

Η Επιστημονική Υπεύθυνη της Μ.Κ.Ε. Ι.Π.
Αδαμαντία Πατέλη, Λέκτορας