Το Γραφείο Διασύνδεσης

      

Ενημερώσου...

      Κύρια αποστολή του Γραφείου είναι να ενημερώνει τα μέλη του (φοιτητές, απόφοιτους και ερευνητές) για θέματα που σχετίζονται με την έρευνα και την εκπαίδευση, με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, καθώς και για πιθανές ευκαιρίες απασχόλησης. Βασικός άξονας των δραστηριοτήτων του Γραφείου αποτελεί και η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για τον σχεδιασμό σταδιοδρομίας, όπως επίσης και προσωπικής υποστήριξης και ενθάρρυνσης.
      Το Γραφείο Διασύνδεσης είναι μία νέα διοικητική μονάδα του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ που φιλοδοξεί να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες τόσο στη σπουδαστική κοινότητα και στους αποφοίτους όλων των τμημάτων των Ιδρύματος όσο και στους παραγωγικούς φορείς του τόπου μας.
      Σκοπός του Γραφείου Διασύνδεσης είναι να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο μεταξύ παραγωγής και εκπαίδευσης διευκολύνοντας την άμεση δημιουργική συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας και του παραγωγικού τομέα.