Μαθήματα

Μαθήματα Επιχειρηματικότητας: Συνοπτική Παρουσίαση

ΜΑΘΗΜΑ Α: Οργάνωση και Διαχείριση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΜΑΘΗΜΑ Β: Αγορά και Επιχειρηματικότητα – Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις

      Στα πλαίσια των παραπάνω δύο μαθημάτων οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από ένα πλέγμα δραστηριοτήτων και δράσεων όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

Διδασκαλία Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας:

Διδασκαλία Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας
Επιχειρηματικές ιδέες/σχέδια φοιτητών/τριών
Μελέτες περίπτωσης
Εικονικές επιχειρήσεις

Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου

Ανάπτυξη στρατηγικής δράσης και εναλλακτικών στρατηγικών

Αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών
Αποτελέσματα
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Επισκέψεις σε παραγωγικούς φορείς

Δράσεις Συμβουλευτικής Καθοδήγησης (Σχήματα Mentoring)

Συμβουλευτική καθοδήγηση
Εξαμηνιαία προγράμματα συμβουλευτικής καθοδήγησης
Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
Υποδείγματα επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων (για τους διαγωνισμούς επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων της ΔΑΣΤΑ)

Σεμινάρια:

Ανοιχτά Εξειδικευμένα Σεμινάρια Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Θεωρητικά Σεμινάρια Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Προβολή – Δημοσιότητα

      Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας (συμμετοχή στις ενέργειες προβολής και δημοσιότητας της ΔΑΣΤΑ)
      Συμμετοχή της ΜΚΕ σε εκδηλώσεις, εκθέσεις και δραστηριότητες που διοργανώνουν εθνικοί και τοπικοί και κλαδικοί παραγωγικοί φορείς και οι οποίες αφορούν στη στήριξη και την προώθηση της απασχόλησης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Ημερίδες

      Διοργάνωση Ημερίδων Ευαισθητοποίησης στα 3 νησιά όπου στεγάζονται Τμήματα του Ιδρύματος , με στόχο την ενημέρωση ευαισθητοποίηση των σπουδαστών και της τοπικής κοινωνίας για τις δραστηριότητες της ΜΚΕ