Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

      

Τι είναι;

      Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) αποτελεί για το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Ιονίων Νήσων μια νέα Δομή οργάνωσης, συντονισμού, διαχείρισης και ανάπτυξης των μέχρι σήμερα γνωστών δράσεων (Γραφείο Διασύνδεσης - Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας - Πρακτική Άσκηση).
Η ΔΑΣΤΑ απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, τελειόφοιτους και απόφοιτους, καθώς και σε επιχειρήσεις, παραγωγικούς φορείς, οργανισμούς και επιμελητήρια.
      

Τι προσφέρει;

      Η ΔΑΣΤΑ αποτελεί το συνδετικό κρίκο με τον κόσμο της γνώσης και της αγοράς εργασίας και προσφέρει πληροφόρηση για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, διασύνδεση με την αγορά εργασίας, καθώς και προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
      

Τι πρέπει να κάνω;

      Γίνε μέλος στο site της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (http://dasta.teiion.gr) ή επισκέψου ένα από τα κατά τόπους γραφεία ΔΑΣΤΑ (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα).