ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων διοργανώνει για πρώτη φορά τον Διαγωνισμό με τίτλο «Βραβεία Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», η οποία υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στόχο έχει να ενισχύσει και να υποστηρίξει τους φοιτητές και απόφοιτους του Ιδρύματος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών και στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης.

Το Γραφείο ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς του για ενεργό προώθηση της σύνδεσης της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, αλλά και την καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας στους φοιτητές και απόφοιτούς της διοργανώνει “Βραβεία καινοτομίας και επιχειρηματικότητας”.

Στόχος του Διαγωνισμού είναι να αναδείξει καινοτόμες ιδέες και προτάσεις καθώς και να:

  • επιβραβεύσει πρωτότυπες προτάσεις που συμβάλουν στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων σε νέες τεχνολογίες,
  • στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών,
  • στην εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
  • στην παροχή σύγχρονων υπηρεσιών με υψηλή αξία στον πελάτη,
  • καλλιέργεια πνεύματος ευγενούς άμιλλας και κουλτούρας υγιούς επιχειρηματικότητας στους φοιτητές και αποφοίτους του ιδρύματος.

Δικαίωμα συμμετοχής: στο Διαγωνισμό «Βραβεία Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων καθώς και απόφοιτοι του Ιδρύματος των ακαδημαϊκών ετών 2010-11 και 2011-12, είτε ατομικά, είτε σε ομάδες το πολύ έως πέντε ατόμων.

Οι προτάσεις των συμμετεχόντων μπορούν να κατατεθούν από την 9η Ιανουαρίου 2015 έως και την 28η Φεβρουαρίου 2015, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Γραφείου ΔΑΣΤΑ (dasta@teiion.gr)

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από επιστημονική επιτροπή η οποία στελεχώνεται από καθηγητές διαφόρων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Στα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Η πρωτοτυπία της πρότασης και ο καινοτόμος χαρακτήρας της
  • Η πληρότητα της εφαρμογής της ιδέας με βάσει τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού
  • Η συνεισφορά της στο κοινωνικό σύνολο
  • Οι δυνατότητες εφαρμογής της στο τομέα της παραγωγής
  • Η ανταγωνιστικότητα της στο επιχειρηματικό πεδίο

Βράβευση Προτάσεων: Οι τρείς (3) καλύτερες Καινοτόμες Ιδέες – προτάσεις θα βραβευτούν με τιμητικές πλακέτες βράβευσης.