Σεμινάρια για την Επτανησιακή Διατροφή

Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της δράσης Αποτύπωση και Διάδοση της Παραδοσιακής Επτανησιακής Διατροφής, διοργανώνει τον δεύτερο κύκλο των σχετικών εκπαιδευτικών Σεμιναρίων.

Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί παράλληλα στην Κεφαλονιά (24-26 Ιανουαρίου και 28 Φεβρουαρίου - 1η Μαρτίου 2014), στη Ζάκυνθο (25-26 Ιανουαρίου και 31 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2014) και στη Λευκάδα (24-26 Ιανουαρίου και 8-9 Φεβρουαρίου 2014).

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη της τοπικής κουζίνας και η ευρύτερη εφαρμογή της στα τοπικά εστιατόρια, μέσα από την καταγραφή των παραδοσιακών συνταγών, τις συνεργασίες επιχειρησιακού τύπου με τοπικούς παραγωγούς και επιχειρηματίες και η γενικότερη προώθηση των συγκεκριμένων προϊόντων, τα οποία έχουν πολιτιστική υφή.

Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου προβλέπεται η δημιουργία Σήματος Παραδοσιακής Κουζίνας, το οποίο θα αποδίδεται σε τοπικούς εστιάτορες και επαγγελματίες από Επιτροπή Ει¬δικών που θα συγκροτηθεί για αυτό το σκοπό, με μία εκ των βασικών προϋποθέσεων για την απονομή του να είναι η παρακολούθηση των συγκεκριμένων Σεμιναρίων. Οι κάτοχοι του Σήματος, αφού έχουν παρακολουθήσει τα σεμινάρια, θα ακολουθούν τις παραδοσιακές συνταγές, χρησιμοποιώντας τοπι¬κά προϊόντα.

Το εξαήμερο σεμινάριο είναι δωρεάν και απευθύνεται σε τοπικούς εστιάτορες και γενικότερα επαγγελματίες του χώρου της εστίασης.

Στους εκπαιδευόμενους θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης επικυρωμένη από το Τμήμα Τεχνολογί¬ας Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Η αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένη στον κεντρικό ιστότοπο του Ιδρύματος, από όπου και μπορείτε να την κατεβάσετε.

http://www.teiion.gr/images/stories/diafora/aitisi_simmetoxis_1.doc

Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής:

  • Κεφαλονιά: Στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων (09:00-14:00) και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: akorsian@teiion.gr
  • Ζάκυνθος: Στη Γραμματεία του Τμήματος Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς (09:00-14:00) και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:alexandra_ntouzevic@yahoo.gr
  • Λευκάδα: Στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (09:00-14:00) και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gram_dep@teiion.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ανδρέας Βιτωράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής (e-mail: a.vitoratos@yahoo.com, τηλ. 697 2811446)

Ακολουθεί το πρόγραμμα του Σεμιναρίου.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.