Καλώς Ορίσατε στη ΔΑΣΤΑ - Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

      H Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) αποτελεί για το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Ιονίων Νήσων το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης, συντονισμού, διαχείρισης, ανάπτυξης, υλοποίησης και εφαρμογής των δράσεων δικτύωσης και σύνδεσης του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας, με πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης καθώς και με άλλα Ιδρύματα.


      Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας μέσα από την μεγιστοποίηση των συνεργειών και την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας καθώς και στην εξοικονόμηση πόρων, αναλαμβάνοντας το συντονισμό του έργου και των δραστηριοτήτων του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Παρά την αυτόνομη διοικητική οργάνωση και λειτουργία καθενός από τα γραφεία και της Μονάδας αντίστοιχα, η γενική εποπτεία παρέχεται από τη ΔΑΣΤΑ.Επιστημονικός Υπεύθυνος

Καθηγητής Ιωάννης Δραγώνας